Projekce

Projekce

Projekční dokumentace v oboru elektro, MaR a EPS zpracováváme jak pro stavební povolení, tak realizační dokumentaci v chemickém, potravinářském a strojním průmyslu, dále v oblasti klimatizací, kotelen a podobně s využitím letitých zkušeností v těchto oborech.

Při zpracování dokumentací konzultujeme řešení s uživatelem zařízení a jeho požadavky a připomínky zahrnujeme do zpracovávaných dokumentací včetně požadavků na přístrojové vybavení.

Dokumentace jsou zpracovávány na PC v programu AutoCAD.

Při projektování věnujeme velkou pozornost vhodným a dlouhodobě provozně spolehlivým zařízení a komponentům renomovaných výrobců. Velký důraz je také kladen na komfort uživatelské komunikace s ohledem na jasné a pro obsluhu jednoduché ovládání.

Při zpracování dokumentací pro stavební povolení firma disponuje ověřením autorizované osoby – autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení.

Dokumentace jsou předávány jak v elektronické podobě – formát dwg a pdf, tak v klasické podobě v počtu paré určené zákazníkem.