Elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace

Provádíme realizaci elektrické požární signalizace v průmyslových, kancelářských a bytových prostorách, podle vlastních projektů nebo podle projektů dodaných zadavatelem realizace.

Máme certifikaci pro dodávku a montáž zařízení ZETTLER. Kromě dodávek a montáží zajišťujeme i SW ústředen požární signalizace, včetně oživení a návazností na nadřazené systémy.

Kromě dodávek a montáží zařízení EPS zajišťujeme i realizaci protipožárních ucpávek a těsnění. Tím se zajišťuje původní požární odolnost konstrukcí před jejich narušením.

Zajišťujeme certifikovaná řešení a specifikace materiálů pro zabezpečení prostupů a spár v požárně odolných stropech a stěnách. Dodávané protipožární materiály pomáhají zabránit šíření ohně, kouře a toxických plynů, a tím minimalizovat ztráty na lidských životech a škody na majetku.

Na provedené práce poskytujeme záruku 60 měsíců a zajišťujeme záruční i pozáruční servis do 24 hodin.